Tel. (0548) 544 815
  • (0548) 544 815

Adembescherming: van absoluut levensbelang

Veel medewerkers worden op hun werkplek blootgesteld aan luchtverontreiniging, denk aan stofdeeltjes, rook, nevel, gassen, dampen en zuurstofverdringing. Volgens onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is het zelfs zo dat jaarlijks 1.200 mensen vervroegd overlijden door langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Een onvoorstelbaar aantal als u bedenkt dat veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Adembescherming is dan ook van levensbelang.

Om tot de goede adembescherming te komen, is het belangrijk om de juiste stappen te nemen.

Stappenplan adembescherming


1. Inventarisatie van gevaren en risico’s
Bouw, industrie, infra: iedere branche kent zijn eigen risico’s en gevaren. De eerste stap is om deze risico’s in kaart te brengen. Aan welke gevaarlijke stoffen, gassen en/of dampen worden uw medewerkers blootgesteld?

2. Evaluatie van deze gevaren risico’s
Stap twee is om alle geïnventariseerde gevaren en risico’s te evalueren, zodat u prioriteiten kunt stellen in het voorkomen ervan. Hoe groot is de kans op elk risico? Hoeveel medewerkers lopen gevaar? En wat zijn voor hen de eventuele gevolgen?

3. Selectie van de juiste beschermingsmiddelen
Nu u weet tegen welke gevaren en risico’s u uw medewerkers wilt (of beter nog: moet) beschermen, kunt u samen met een PBM-specialist de juiste adembescherming kiezen. Adembescherming wordt daarbij onderverdeeld in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming worden de verontreinigingen uit de lucht gefilterd. Deze vorm van bescherming wordt afhankelijk genoemd, omdat de gebruiker voor de lucht die hij of zij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Er zijn verschillende soorten afhankelijke adembescherming.

Afhankelijke adembescherming

Onderhoudsvrije stofmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin. De maskers beschermen uitsluitend tegen stofdeeltjes en moeten na ieder gebruik weggegooid en vervangen worden. Er bestaan stofmaskers in drie klassen: FFP1 (lichte bescherming), FFP2 (optimale bescherming) en FFP3 (maximale bescherming).

Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin en beschermen tegen stofdeeltjes, gassen én dampen. De maskers zijn voorzien van filters die niet vervangen kunnen worden en zijn zodoende te gebruiken tot ze beschadigd zijn, tot de gasfilters verzadigd raken of tot de stoffilters verstopt raken.

Niet-onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken mond, neus en kin. De maskers worden eventueel uitgevoerd met niet één maar twee filters, voor een betere verdeling van het gewicht en een lagere ademhalingsweerstand.

Volgelaatsmaskers
Deze maskers bedekken het hele gezicht en beschermen dus ook de ogen. Volgelaatsmaskers zijn verkrijgbaar in drie klassen: klasse 1 (voor licht werk en spuitwerkzaamheden), klasse 2 (voor algemeen of industrieel gebruik) en klasse 3 (voor zware omstandigheden, bijvoorbeeld bij de brandweer).

De keuze voor het masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. Qua filters is er de keuze tussen filters die stof tegenhouden, filters die gas en damp absorberen en filters die beide doen (combinatiefilters). Per type luchtverontreiniging - van asbest tot zwavelzuur, van koolmonoxide tot pesticides - is er een specifieke filteraanbeveling.

Onafhankelijke adembescherming
Bij onafhankelijke adembescherming worden de verontreinigingen niet uit de lucht gefilterd, maar wordt er schone lucht toegevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld met cilinders of met slangen van buiten. Omdat deze vorm van adembescherming niet afhankelijk is van filters en de verontreinigde omgevingslucht, kan een hogere beschermingsfactor behaald worden. Wanneer uw medewerkers werken in ruimtes waar optimale ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is onafhankelijke adembescherming verplicht.

Onafhankelijke adembescherming

Grenswaarden adembescherming

Om te bepalen welke soort adembescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de damp weten én moet u weten hoeveel hiervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde: de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld. Dit zijn publieke, wettelijke grenswaarden. Wanneer u onder deze grenswaarden blijft is adembescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven. Een PBM-specialist kan u natuurlijk helpen met het berekenen van de grenswaarden voor uw situatie.

Advies over adembescherming

Wilt u geholpen worden bij uw keuze of wilt u meer informatie inwinnen over de verschillende soorten adembescherming? De PBM-specialisten van Profimex adviseren u graag.

Deel dit bericht op uw favoriete social media!
Laat hier uw bericht achter...